A A A

病人權利

病人權利宣言,請您配合事項

Bệnh Viện Thánh Phaolố

 • Quý vị có thể yêu cầu để được hiểu rõ tường tận các chi tiết liên quan đến bệnh tình của quý vị, hiện tình chẩn đoán bệnh, tình trạng sức khỏe hiện nay, phương pháp trị liệu, cách sử dụng thuốc, hướng dẫn lương thực ăn uống và cách thức gìn giữ vệ sinh…。
 • Nếu quý vị có điều gì chưa rõ ràng về quá trình điều trị hay tình trạng bệnh lý của quý vị, quý vị có thể hỏi thăm hay thắc mắc các bác sĩ hay các y tá của bệnh viện để yêu cầu được giải thích rõ ràng thêm.
 • Nếu quý vị có nhu cầu cần được giãi phẩu để chữa trị, hoặc cần phải sử dụng thuốc mê, hay phải khám xét các bộ phận kín của thân thể, các nhân viên y tế sẽ giải thích tường tận các chi tiết, và phải có được sự đồng ý chấp thuận của quý vị, sau đó mới được phép thực hiện.
 • Quý vị có quyền chấp thuận hay từ chối để được sử dụng phương thức cấp cứu hồi sinh (DNR) hoặc để bình phục cách tự nhiên bình lặng êm dịu. Quý vị cũng có quyền chấp thuận hay từ chối hiến tặng các cơ quan trong thân thể.
 • Bệnh viện có nhiệm vụ gìn giữ kín đáo và không tiết lộ ra ngoài tất cả các tiến trình trị liệu, tình trạng bệnh lý cũng như sức khỏe của quý vị.
 • Trong thời gian nằm bệnh viện, nếu quý vị không muốn công khai tên họ hay số phòng bệnh của quý vị, đề nghị quý vị hãy báo cho các nhân viên bệnh viện biết ngay khi đăng ký thủ tục nhập viện để kịp thời giải quyết.
 • Nếu quý vị không muốn các thân nhân của mình biết đến tình trạng bệnh lý của quý vị, đề nghị quý vị hãy báo trước với các bác sĩ hay các y tá của bệnh viện biết để kịp thời giải quyết.
 • Bệnh viện phục vụ tất cả các bệnh nhân cách bình đẳng, và nhất trí như nhau. Mỗi một bệnh nhân đều được tiếp nhận cách xứng đáng và đươc điều trị cách thích hợp.
 • Quý vị sẽ được điều trị cách an toàn, được xử dụng các y cụ chuyên nghiệp cần thiết và được phục vụ trị liệu đầy đủ thích đáng.
 • Quý vị có thể yêu cầu in cho quý vị một bản phụ các giấy tờ kê khai bệnh lý và giấy chứng nhận đang được điều trị (hay bản chẩn đoán tình trạng bệnh lý) của quý vị.
 • Nếu quý vị có những ý kiến hay những đề nghị liên quan đến trị liệu, xin mời quý vị gọi điện thoại cho chúng tôi theo số: (03) 377-3390 hoặc có thể gửi thư điện tử (email) cho chúng tôi theo địa chỉ trên mạng lưới điện toán https://www.sph.org.tw hoặc để vào thùng thư góp ý của bệnh viện.
Hãy hợp tác với vấn đề
 • Hy vọng quý vị sẽ tự động nói rõ cho các nhân viên bệnh viện biết tình trạng sức khỏe của quý vị, những bệnh lý trong quá khứ, các triệu chứng, các phản ứng khác thường khi uống thuốc, những nơi du lịch quý vị đã đi, và những bệnh truyền nhiễm đã mắc phải, để tiện việc chẩn đoán đúng cách thức trị liệu cho quý vị.
 • Ước mong quý vị tôn trọng tính chuyên nghiệp của các nhân viên y tế, hy vọng quý vị sẽ không yêu cầu các bác sĩ hay nhân viên bệnh viện cung cấp cho quý vị những giấy chứng nhận hay tài liệu không trung thực, giữ đúng hẹn để khám bệnh, phối hợp đúng với các phương cách trị liệu, không tự ý ngưng sử dụng thuốc.
 • Hy vọng quý vị sẽ xem xét và đọc kỷ càng các giấy tờ, và nhận biết rõ ràng tường tận các phản ứng hậu quả của các phương pháp trị liệu, trước khi ký tên vào.
 • Hy vọng quý vị sẽ vui lòng tuân giữ nguyên tắc nhường ưu tiên cho các bệnh nhân đang trong tình trạng nguy kịch.
 • Hy vọng quý vị sẽ nhận biết rõ tên các loại thuốc, kiểm soát số lượng thuốc đúng với những chỉ dẫn ghi trên các gói thuốc và hiểu biết đầy đủ cách sử dụng thuốc.
 • Hy vọng quý vị tôn trọng quyền giữ kín việc đời tư của các bệnh nhân khác.
 • Nhân viên bệnh viện phục vụ bệnh nhân là trách nhiệm của chúng tôi, hy vọng quý vị sẽ không biếu tặng bất cứ quà cáp hay tiền bạc nào thêm.
 • Hy vọng quý vị sẽ hợp tác với bệnh viện, tuân theo những quy định và tiến trình trị liệu, không vi phạm những điều cấm kỵ, tuân giữ chế độ tránh lây lan truyền nhiễm, khi rời bệnh viện phải xin phép, không hút thuốc hay ăn trầu trong khu vực bệnh viện, không la hét ồn ào, không xả rác bừa bãi và phải phân loại riêng từng loại rác, để tránh gây phiền phức cho suốt cuộc trị liệu hay ảnh hưởng không tốt đến quyền lợi của những người khác.
 • Chúng tôi hy vọng rằng bạn sẽ hợp tác với bệnh viện theo các quy định có liên quan do cơ quan có thẩm quyền ban hành về chính sách phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm và quản lý bệnh nhân đi kèm, đồng thời thực hiện các biện pháp như phòng ngừa, thông báo, điều tra, diễn tập và chống lây nhiễm phòng ngừa và điều trị để tránh lây nhiễm trong các cơ sở y tế.

Maklumat Hak Pasion

 • Anda dapat mengetahui informasi komplit tentang penyakit,diaknosi,kemajuan penyakit,rencana pengobatan,obat-obat yang dipakai,informasi tentang makanan-minuman anda.
 • Jika anda kurang faham tentang soal pengobatan,silahkan tanyak pada dokter atau petawat anda.
 • Jika anda perlu dioperasi,dilakukan dengan anesthesia,dipriksa atau pengobatan yang termasuk invasive(bertanggung resiko),dokter/perawat akan menjelaskan selengkapnya,setelah anda setuju dan bertanda tangan,barulah dilakukan.
 • Anda boleh terima atau tolak anjuran dokter tentang jenis pemeriksaan,cara pengobatan,atau percobaan dengan badan manusia.
 • Pada saat krisis/pingsan dan tidak akan sembuh ,anda boleh terima atau tolak DNR(Do Not Resuscitate =jangan disadarkan),atau pilih pengobatan/perawatan secara alim dan juga mengutarakan kemauan untuk menyumbangkan badan diri setelah tewas.
 • Kami akan simpan rahasia tentang segala pemeriksaan,pengobatan dan kesehatan anda.
 • Sebagai In-Pasion,jika anda tidak ingin nama anda dituis di daftar ijin untuk In-Pasion atau di pintu kamar,silahkan memberi tahu pada pelayan sebelumnya.
 • Jika anda tidak ingin famili anda mengetahui keadaan penyakit anda,silahkan memberi tahu pekerja kami sebelumnya.
 • Kami menghadap hak dan pengobatan/perawatan semuah pasion dengan sama hati.
 • Anda akan mendapat pengobatan/perawatan yang ahli , dilingkungan yang aman.
 • Anda boleh mohon untuk memiliki foto copy medical-record,surat diaknosi dan surat pengobatan.
 • Jika anda ada keluhan,sugesti tentang pengobatan,silahkan hubungan pada : 03-3773390,atau https://www.sph.org.tw
Koperasi dari anda
 • Harap beri tahu pada perawat mengenai kesehatan dan sejarah penyakit anda,sejarah kunjungan ke luar negeri,pernah menderita penyakit infeksi yang bertular ?
 • Harap anda menghormati bidang pengobatan,jangan mohon pada dokter/perawat untuk memberikan surat keterangan/diaknosi yang tidak sesuai dengan keadaan anda, juga harap anda menuruti nasihat pengobatan,waktu perjanjian kunjungan selanjutnya, jangan berhenti minum obat tanpa ijin dari dokter.
 • Sebelum anda tanda tangan di surat janjian, harap anda betul betul jelas pada segala keadaan dan soal pengobatan yang terlutis di surat janjian. Harap anda maklumkan untuk pengobatan dahulu kepada pasion yang sakit keras /krisis.
 • Saya harap Anda dapat memahami prinsip mengutamakan perawatan medis untuk pasien kritis.
 • Harap pastikan nama anda,jumblah dan cara pakai obat yang tertulis di atas kantong obat.
 • Harap anda menghormati pribadi pasion yang lain.
 • Merawat pasion adalah kewajiban kita,harap jangan mengasihkan segala benda atau uang pada pekerja kami.
 • Saya harap Anda akan bekerja sama dengan peraturan perawatan medis rumah sakit. Dilarang merokok dan mengunyah sirih di rumah sakit ini. Harap patuhi kontrol akses rumah sakit dan jam berkunjung, minta cuti saat Anda dirawat di rumah sakit, jaga ketenangan bangsal, dan memilah sampah, agar tidak mempengaruhi perawatan pasien secara keseluruhan atau hak orang lain.
 • Kami berharap Anda akan bekerja sama dengan rumah sakit sesuai dengan peraturan terkait yang dikeluarkan oleh otoritas yang berwenang tentang kebijakan pencegahan epidemi penyakit menular dan pengelolaan pasien pendamping, dan mengambil tindakan seperti pencegahan, pemberitahuan, investigasi, latihan, dan infeksi pencegahan dan pengobatan untuk menghindari infeksi di institusi medis.